eBook PDF / e-Pub Su Eleştirmenleri

Su Eleştirmenleri (Rating: 3.72 - 3420 votes)

Reading books Su Eletirmenleri PDF online books Su Eleştirmenleri by Moh Nurrofiq with other formats. Download and Read Online books Su Eleştirmenleri Online Moh Nurrofiq, its easy way to download Su Eleştirmenleri books for multiple devices. Özge Calafato, Hande Ortaç full text books
Title:Su Eleştirmenleri
Format Type:Ebook
Author:Özge Calafato, Hande Ortaç
Publisher:altKitap e-Kitap Yayınevi
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:60
Category:Manga

Su Eleştirmenleri by Özge Calafato, Hande Ortaç

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Su Eleştirmenleri Su Ele tirmenleri zge Calafato nun var olan n k l klar ndan b y k hik yeler kard yepyeni bir kitap Calafato etli butlu anlat mlardan b y k laflardan ve karma k olay rg s nden uzak durarak dilin olanaklar n dupduru s ss z ama derin anlat m yla zorluyor yk lerinde Neredeyse her yk n n kendine ait bir jargonu okurken g ze batmayan tam isabet yeni deyi leri var Sadece dilde hapsolmu bir yarat c l ktan bahsetmek kitab n genel fikrine haks zl k olur yk lerde g nl k ya am n detaylar n didikleyip nano boyutta sistemi var eden masum g r n l yap ta lar na ula may ba ar yor Calafato Metninin merkezine ald bu detaylar mercek alt na yat r yor ve groteskle tirerek okuyan bu s radan ve al lm duruma yabanc la t rmay ba ar yor Durumlar n diyaloglar n duygular n alt n ustal kla bo alt yor ve kar m za abs rt olarak nitelendirebilece imiz yk ler karmay ba ar yor Bu kitapta yk ler farkl ba l k alt nda grupland Bunun en temel nedeni birbirinden daha parlak fikirlerin bir zaman sonra bir di erinin n ne ge mesiydi yk ler korkusuzca k k burjuva hayat m za derinlikli ele tiriler getiriyor ya da var olan y k p yerine yeni bir nermeyle geliyordu Okunduklar anda dokundu u yer itibariyle derinden sarsan sorgulayan dalga ge en ama okunduktan hemen sonra zihnin o sinsi reddedi iyle unutulmak istenen metinlerdi hepsi Zihnin bu korunmac l na m sade etmeden tekrarlayan temalar ve durumlar yan yana getirme abas metinlerin yaratt etkinin daha uzun s re devam etmesini sa lamaya y nelik Yoksa Calafato nun derinden akan alayc l n ve bunun st ne ustal kla in a etti i durumlar boyunduruk alt na alma kitab bir m dahaleyle daha iyi anla lmalar n sa lama tela esi hi de il T rkiye nin ilk elektronik yay nevi olma zelli i ta yan altKitap n okurlar na kaliteli i erik sunma anlay n devam ettirdi ini d nd m z bu yeni yk kitab n keyifle okuman z dileriz Hande Orta .

Yazar zge Calafato Edit r Hande Orta Kitap Tasar m Su Ba bu u Foto raflar zge Calafato Tu r yku Ekim altKitap ve zge Calafato

Deli Öyküler, Caz Kadınları, Kahramanlar Kitabı, Su Eleştirmenleri, Sayfiye: Hafiflik Hayali, Çekilir Dert Değil, Günü Yaşa, Konuşmayan Adam, Tutkunlar - Kült Kitap, Kentler Kitabı